fb pixel img

Европейски програми

флаг евро програмилого евро програми

Проект: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„еКЛИМА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-3820-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.Проектът е с продължителност 3 месеца.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-3820-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент: еКЛИМА ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв .
европейско и 1500 лв . национално съфинансиране .

Начало: 14.07.2020 г.
Край: 14.10.2020 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

финансиране европейски съюзлого план за въстановяване

Проекта: "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"

„еКЛИМА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-RRP-3.005-4800-C01 по проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.Проектът е с продължителност 12 месеца. 

Бенефициент: еКЛИМА ЕООД

Обща стойност: 15 600 лв., от които 15 600 лв.
безвъзмездно финансиране

Начало: 24.07.2023 г.
Край: 24.07.2024 г.